Tietosuojaseloste 14.8.2018

 

Rekisterinpitäjä:

SOSmedia

Vaasankatu 29 as 18

40100 Jyväskylä

sos@sosmedia.fi

 

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten yhteydenottolomakkeella, sekä sähköpostitse. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus tai palvelunantajan ja asiakkaan välinen sopimus, ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

 

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

 

Henkilötietojasi vastaanottavat:

– yritys ja sen työntekijät

– maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun

– tilitoimisto, joka hoitaa yrityksen kirjanpidon

– tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpidon

– taho, joka ylläpitää verkkosivujamme

 

Säilytämme henkilötietojasi:

– yhteydenottolomakkeella kahden vuoden ajan

– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan

– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

 

Sinulla on seuraavat oikeudet:

– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

– oikeus tietojen oikaisemiseen

– oikeus käsittelyn rajoittamiseen

– oikeus vastustaa käsittelyä

– oikeus peruuttaa suostumus

– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.